FIER.

Biologisch katoen vs. conventioneel katoen

Katoen is een hoofdbestanddeel van de mode-industrie en vertegenwoordigt ongeveer een derde van de vezel die wereldwijd voor de productie van kleding en ander textiel wordt gebruikt. Naarmate consumenten zich meer bewust worden van duurzaamheid, neemt ook de populariteit van het materiaal toe. Velen denken een milieuvriendelijke keuze te maken als ze kleding van katoen kopen – het is immers natuurlijk, hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar. Maar ondanks deze gunstige eigenschappen is de ecologische en sociale impact van conventioneel geteeld katoen veel erger dan men zou verwachten. En zelfs biologisch katoen, dat steeds meer aandacht krijgt van liefhebbers van duurzame mode en bekende merken, is misschien niet de ideale oplossing.

Conventioneel katoen
Katoen is afkomstig van de katoenplant waardoor het een hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar materiaal is. Er wordt echter geschat dat bij de productie van conventioneel katoen elk jaar 16% van alle insecticiden ter wereld en ongeveer 6% van alle pesticiden ter wereld worden gebruikt. Deze chemicaliën zijn vaak zeer giftig, vervuilen het grondwater en geven stikstofoxide af. Een broeikasgas dat ernstig bijdraagt tot klimaatverandering. Bodemaantasting door de chemicaliën leidt er ook vaak toe dat boeren te maken krijgen met dalende opbrengsten en tot armoede worden gedwongen. Alsof dit alles nog niet genoeg is kunnen de pesticiden en kunstmest die worden gebruikt om katoen te verbouwen ernstige ziekten of zelfs de dood veroorzaken bij katoenboeren – en ze zijn ook giftig voor je huid. Katoen is een uiterst dorstig gewas: er is ongeveer 2700 liter water nodig om genoeg vezels te produceren voor één T-shirt. Om dat in perspectief te plaatsen: een gemiddeld persoon doet er ongeveer 900 dagen over om zoveel water te drinken.

Biologisch katoen
Door de toenemende bewustwording van de negatieve impact van katoen is de vraag naar biologisch katoen, dat zonder chemicaliën en genetisch gemanipuleerde zaden wordt geteeld, gestegen. Door het gebruik van natuurlijke meststoffen in plaats van giftige stoot biologisch katoen minder broeikasgassen uit en vervuilt het onze planeet minder dan conventioneel katoen. Het is ook veel beter voor de boeren en voor jou. Bovendien richten biologische productiesystemen zich op het aanvullen en onderhouden van de vruchtbaarheid van de bodem en het opbouwen van een biologisch diverse landbouw. Maar hoe zit het met het waterverbruik? Pesticidenvrije grond vereist minder water, en dat geldt ook voor niet genetisch gemodificeerde zaden. Bovendien wordt de meeste biologische katoen geteeld op kleinschalige boerderijen die meestal regenwater gebruiken. Al met al betekent dit dat biologisch katoen ongeveer 90 procent minder water gebruikt (van grondwater en oppervlaktewaterlichamen, zoals zoetwatermeren en rivieren) dan conventioneel katoen.

FIER Bedrijfskleding gebruikt enkel biologisch katoen om zo haar plicht te voldoen als het aan komt op zo milieuvriendelijk omgaan met de natuurlijke bronnen. Dit katoen heeft als voordeel dat het duurzamer en zachter is dan het conventionele katoen waardoor het voor kleding uiterst geschikt is.